Бош Директор Тўғрисида (Ўзб)

Обновлено: 24.05.2018

«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ  aksiyadorlarining

06.06.2014 yildagi umumiy yigilish qarori bilan tasdiqlangan

 

 

«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» aksiyadorlik jamiyatining  
BOSH DIREKTORtog’risidagi

NIZOMI

 

 

I. Umumiy qoidalar

 

 

1.1. Mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasining "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish" tugrisidagigi Qonuniga va «MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan.

1.2. Mazkur Nizom Bosh direktorning huquq va vazifalarini, boshqa boshqaruv organlari bilan  o'zaro aloqalarini, lavozimga nomzodlar ko'rsatish tartibi kabi vakolatlarini belgilaydi.

1.3. Bosh direktor Kompaniyaning kunlik operatsiyalarini boshqaradigan Kompaniyaning yagona ijro etuvchi organi hisoblanadi.

1.4. Bosh direktor to'g'risidagi Nizom, unga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar Kompaniyaning Umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

1.5. Mazkur Nizom qoidalari amaldagi qonun talablariga yoki ustavga zid bo'lsa  amaldagi qonun moddalari kuchli hisoblanadi.

 

II. Bosh Direktorning vakolatlari

 

2.1. Direktori vakolatlari Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi yoki kuzatuv kengashi maxsus vakolati doirasidagi masalalardan tashqari, kompaniyaning joriy faoliyatining barcha masalalarini o'z ichiga oladi.

2.2. Bosh direktor Kompaniyaning joriy faoliyatini o'z vakolatlari doirasida boshqarish masalalarini mustaqil ravishda hal qiladi.

2.3. Bosh direktor vakolatli davlat organlari bilan hamkorlik qiladi.

2.4. Bosh direktor Kompaniyaning sho''ba korxonalari, unga qarashli biznes kompaniyalari va Kompaniyaning filiallari faoliyatini muvofiqlashtiradi.

2.5. Bosh direktor boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlarida lavozimlarni faqatgina Kuzatuv kengashi roziligi bilan birlashtirishi mumkin.

2.6. Bosh direktori faoliyati davomida amaldagi qonun hujjatlariga, Kompaniya Nizomi,  Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va Kuzatuv kengashi qarorlari, shuningdek mehnat shartnomasi (kontrakt)ga amal qiladi.

 

III. Bosh direktorni saylash va faoliyatini tuhtatish

 

3.1. Bosh direktor O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq saylanadi va bir yil muddatga umumiy kengashda tasdiqlanadi.

3.2. Bosh direktorni saylash to'g'risidagi qaror aktsiyadorlar umumiy yig'ilishida mavjud bo'lgan oddiy ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinadi.

3.3. bir yil davomida uni ishga bo'yicha direktori Bosh bilan mehnat shartnomasi (kontrakt) tasdiqlash to'g'risida Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul quyidagi. Kuzatuv kengashi raisi yoki Kompaniya Kuzatuv kengashi tomonidan vakolatli shaxs tomonidan kompaniyasi nomidan shartnoma. Bosh direktori bilan tuzilgan shartnomada kompaniyasi samaradorligini va biznes-reja amalga oshirish bo'yicha Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va Kuzatuv kengashi o'z hisobotlarni chastotasini oshirish uchun o'z majburiyatlarini lozim.

3.4. Har yili direktori bilan mehnat shartnomasi (kontrakt) uzaytirish (yangilash) yoki tugatish (bekor) imkoniyati Kuzatuv kengashi hisoboti asosida .

3.5. holda moliya yili oxirida direktori bilan shartnoma bekor (bekor) aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi tomonidan hisobot, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tartibot masala bo'yicha qaror qabul qilish vazifasini bajaruvchi bosh direktori va aktsiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi o'tkaziladi qonun hujjatlariga muvofiq tayinlash Kuzatuv kengashi vazifani ishonib topshirgan Kompaniyaning organi.

3.6. Kuzatuv kengashi, uning harakat yoki harakatsizlik yoki kompaniya yillik biznes-reja tasdiqlangan parametrlari bajarilishini qobiliyatsiz kompaniyasi zarar keltiradigan, Kompaniya Ustavi qo'pol buzgan direktori bilan mehnat shartnomasi (kontrakt) bekor (bekor) huquqiga ega.

3.7. Kuzatuv kengashi bosh direktori bilan shartnoma erta tugatish (bekor qilish) to'g'risidagi Kuzatuv kengashi qaroriga, shuningdek qonun hujjatlarida belgilangan tartibda direktori vazifasini bajaruvchi Bosh tayinlash haqida qaror bo'lsa kompaniyasi ijroiya organi ustidan qaror qabul qilish aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi olinmoqda.

3.8. Bosh direktor bilan mehnat shartnomasi (shartnomasi) uning tashabbusi bilan (boshqa ishga, sog'lig'iga va hokazoga o'tkazilishi munosabati bilan) bekor qilinishi mumkin.

3.9. ixtiyoriy direktori iste'foga va direktori vazifasini bajaruvchi bosh tayinlaydi va kompaniyasi ijroiya organi ustidan qaror qabul qilish aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi chaqiradi qonun hujjatlariga muvofiq lozim uning Kuzatuv kengashi tashabbusi bilan mehnat shartnomasi (kontrakt) bekor taqdirda.

 

IV. Bosh Direktorning huquqlari va majburiyatlari

 

4.1. Bosh direktor o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z vazifalarini bajarishda Kompaniyaning manfaatlari yo'lida harakat qiladi va Kompaniyaga nisbatan burchlarini yaxshi va oqilona bajaradi.

4.2. Bosh direktor quyidagi huquqlarga ega:

- Kompaniya nomidan vakolatlarsiz harakat qilish, boshqa tashkilotlar va muassasalar bilan munosabatlarda uning manfaatlarini ifodalash;

bank muassasalarida hisob-kitob va boshqa hisob-kitoblarni ochish;

- Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va Kuzatuv kengashi mutlaq vakolatlariga bog'liq operatsiyalar tashqari, bitimlar qilish;

- Kompaniyaning mol-mulkini va pul mablag'larini Kompaniya Nizomida va ichki me'yoriy hujjatlarida ko'zda tutilgan cheklovlarga muvofiq tasarruf etish;

- shartnoma va shartnomalar tuzish;

- ishonchnoma berish;

- yozishmalarda ushlab turish;

- Kuzatuv kengashi majlisining kun tartibi bilan bog'liq masalalarni kiritish;

- Kuzatuv kengashining majlislarida ishtirok etish;

xodimlar jadvalini tasdiqlaydi, xodimlar bilan mehnat shartnomalarini tuzadi va tugatadi;

 - Kompaniya xodimlarining ish ta'riflarini tasdiqlash;

- jamoaviy bitimlarda Kompaniyaning nomidan ishtirok etish va jamoa bitimlarini tuzish;

- o'z vakolatlari doirasida Kompaniyaning barcha xodimlari uchun majburiy bo'lgan buyruq va ko'rsatmalar beradi;

- Kompaniya xizmatlari uchun tariflarni tasdiqlash;

- mijozlar murojaat qilganda, Kompaniya xizmatlariga mavjud tariflarga 50% gacha miqdorda chegirmalar berish;

- Kompaniya tomonidan qimmatli qog'ozlar sohasida professional faoliyatni amalga oshirishni tartibga soluvchi ichki me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash;

- Kompaniya xodimlarini rag'batlantirish;

- Kompaniya xodimlariga intizomiy choralar qo'llash;

- shaxsiy bonus, bonuslar va boshqa sovrinlar olish.

4.3. Bosh direktor:

- uning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash, Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi va Kuzatuv kengashi maxsus vakolati doirasidagi masalalarga taalluqli tashqari, joriy ishlab chiqarish va kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini o'z vakolatlari boshqarish doirasida, amalga oshirish;

- aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi va Kompaniyaning Kuzatuv kengashi qarorlarining bajarilishini tashkil etish;

- Kompaniyaning yillik biznes-reja amalga oshirish bo'yicha Kuzatuv kengashi har chorakda bir hisobot va o'z vakolati bilan bog'liq masalalar yuzasidan taraqqiyot haqida xabar berish uchun;

- hisobot yilida Kompaniyaning ishlab chiqarish, moliyaviy va biznes faoliyati natijalari bo'yicha yillik hisobotda aktsiyadorlarga hisobot beradi;

- Kompaniyani rivojlantirish uchun biznes-rejalarni ishlab chiqishni boshqaring, ular bo'yicha ishlarni tashkil etishni va ularning bajarilishini nazorat qilishni;

Kompaniyaning yillik biznes-rejasi asosida Kompaniyaning biznes-rejasining ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish dasturlarini ishlab chiqishni ta'minlash;

- Kompaniyaning shartnoma majburiyatlarini bajarilishini ta'minlash;

- Kompaniya va ijtimoiy sohani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan miqdorlarda foyda olishni ta'minlash;

- Kompaniyaning faoliyatida qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash;

- tashkilot, to'g'ri holati va buxgalteriya ishonchliligi va Kompaniya hisobot, tegishli organlarga yillik va choraklik hisobotlar va boshqa moliyaviy hisobotni o'z vaqtida berish uchun ta'minlash;

- tegishli davlat organlariga davlat statistika hisobotlarini taqdim etishning to'liqligi va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash;

- aktsiyadorlar, kreditorlar va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa shaxslarga Kompaniya faoliyati to'g'risida axborotni o'z vaqtida taqdim etishni ta'minlash;

yillik hisobotni amalga oshirish bo'yicha Kuzatuv kengashiga har chorakda hisobot beradi;

- hisobot yilida Kompaniyaning ishlab chiqarish, moliyaviy va biznes faoliyati asosida har yili Yalpi majlisga hisobot berish;

- Kompaniyaning tarkibiy bo'linmalari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash;

- Kompaniya va uning sho'ba korxonalari va qaram korxona kompaniyalari hamda Kompaniyaning filiallari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash;

- Kompaniyaning vakolatli davlat organlari bilan o'zaro aloqasini ta'minlash;

- Kompaniyaning tijorat sirini tashkil etuvchi axborotni muhofaza qilishni ta'minlash; - Kompaniyaning maxfiy ma'lumotlarini (qimmatli qog'ozlar bozorida rasmiy va axborot faoliyati bilan bog'liq axborotni) himoya qilishni ta'minlash;

- Kompaniyaning (ijroiya organi, Kuzatuv kengashi, umumiy kengash majlislari) arxiv hujjatlarini ta'minlash;

- Kompaniya malakali xodimlari ta'minlash uchun chora-tadbirlar qabul qilish, bilim, ko'nikma, tajriba va Kompaniya xodimlarining qobiliyati yaxshi foydalanish;

- Kuzatuv kengashi bilan Bosh Direktor o'rinbosarlarini tegishli asosda ishga yollagan holda tasdiqlash;

- mehnat va texnologik intizomni ta'minlashni ta'minlash;

- Kompaniya xodimlarining ijtimoiy kafolatlariga va mehnat muhofazasiga rioya etilishini ta'minlash;

- Kompaniya xodimlarini rag'batlantirish;

- jamoa shartnomasi ostida Kompaniya majburiyatlariga rioya etilishini ta'minlash, ommaviy shartnoma va bitimlar bir ish beruvchi sifatida harakat qilish, ommaviy shartnoma bilan Kompaniya vakillari ishtirok etishini ta'minlaydi.

 

V. Bosh Direktorning o’rnini bosish

 

5.1. Bosh direktor o’z o’rinbosariga ega bo'lishi mumkin.

5.2. Bosh direktori o’rinbosari uning yuqligida Bosh direktori vazifalarni bajaradi kerak.

 

VI. Bosh Direktorning boshqa organlar bilan aloqalsi jamiyatni boshqarish

 

6.1. Kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi bilan munosabatlar direktori Nizomi tegishli moddalari bilan belgilanadi, Kompaniyaning Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom, kompaniyalar va ushbu Qoidalarning Audit qo'mitasi to'g'risidagi nizom, shuningdek mehnat shartnomasi bosh direktori (shartnoma) bilan tuzilgan shartlari.

6.2. o'z vakolatiga va Bosh direktori va kompaniyaning boshqa xodimlari uchun majburiy Bosh Assambleya qarorlari doirasida qabul qilingan barcha masalalar bo'yicha Kuzatuv kengashi qarorlari. O'z vakolatlari doirasida Bosh direktor Kuzatuv kengashi va Aksiyadorlar Umumiy yig'ilishining qarorlarini amalga oshiradi.

6.3. Bosh direktor Kuzatuv kengashiga va aktsiyadorlar umumiy yig'ilishiga hisobot beradi.

6.4. Aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi tegishli chorak va moliyaviy-iqtisodiy hisobot asosida Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi har yili hisobot Kompaniyaning yakunlari bo'yicha Kuzatuv kengashi oldida har chorakda hisobot, bosh direktori.

6.5. Taftish komissiyasi bosh direktori Kompaniyaning moliyaviy-iqtisodiy va huquqiy faoliyatini audit uchun zarur barcha hujjatlar uchun foydalanish imkonini beradi.

Просмотров: 414

Посетители

Сегодня 8

Вчера 12

За месяц 55

Все 6210

godmateri

epigu

send

ҚАЙТА АЛОҚА

                                                                                         (Электрон мурожаатлар)

obsujdenie

СОВАЗ

Обсуждение проектов законодательных актов