Axborot siyosati to'grisida

Обновлено: 28.05.2018

«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» AJ
 aksiyadorlarining
16.06.2016 yildagi umumiy
 yigilish qarori bilan tasdiqlangan

 

 

 

«MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI» aksiyadorlik jamiyatining
“AXBOROT SIYOSATI TOG’RISIDA
gi

NIZOMI

 

 

 

 

 

Umumiy qoidalar

1. Axborot siyosati to'g'risidagi Ushbu Nizom (bundan buyon matnda - Nizom) Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, Korporativ boshqaruv kodeksiga va jamiyat Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan bo’lib, «Mulk-Sarmoya Brokerlik uyi» AJ (bundan buyon matnda - Jamiyat) faoliyatining samaradorligi va korporativ boshqaruv tizimini yaxshilash uchun komissiya yig'ilishi tomonidan tomonidan tasdiqlangan.

Ushbu nizom jamiyatning majburiy tarzda oshkor etilishi kerak bo'lgan axborot va hujjatlar ro'yxatini belgilaydi, shuningdek, ularni oshkor etish tartib va qoidalarni tartibga soladi.

2. Axborot siyosatining maqsadi aktsiyadorlar, investorlar, qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilari va boshqa manfaatdor tomonlar (bundan buyon matnda manfaatdor shaxslar) ning axborotga ehtiyojlarini qondirish orqali kompaniyaning faoliyati va uning faoliyati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish orqali kompaniya faoliyatining shaffofligi ta’minlashdan iborat.

3. Axborot siyosati manfaatdor shaxslarning kompaniyaga oid ishonchli ma'lumot olish huquqlarini to'liq amalga oshirishga qaratilgan hamda investitsiya va boshqaruv qarorlarini qabul qilish, shuningdek, jamiyat haqida maxfiy axborotni himoya qilish uchun zarur bo'lgan faoliyatdir.

 

 AXBOROT SIYOSATINING ASOSIY PRINSIPLARI

 

4. Axborot siyosatining asosiy tamoyillari muntazamlik, samaradorlik, mavjudlik, to'liqlik, tenglik, muvozanat, axborot resurslarining xavfsizligidir.

5. Muntazamlik printsipi kompaniyaga muntazam ravishda manfaatdor shaxslarga kompaniya haqida ma'lumot berishga qaratilgandir.

6. Tezkorlik tamoyili Kompaniyaning qisqa muddatda Kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan muhim voqealar va dalillarni, shuningdek, ularning manfaatlariga ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot beradi.

7. Axborotdan foydalanish printsipiga ko'ra, Kompaniya o'z faoliyati to'g'risida axborot tarqatish, manfaatdor shaxslarning erkin, qulay va nomutanosib foydalanish imkoniyatini ta'minlaydigan kanal va usullardan foydalanishi tushuniladi.

8. Komplektlilik tamoyili Kompaniya haqiqatga mos keladigan barcha manfaatdor shaxslarga bir vaqtning o'zida axborot bermasligini anglatadi

9. Tenglik tamoyili Kompaniyaning barcha faoliyati to'g'risida axborot olish va unga kirishda barcha manfaatdor tomonlarga teng huquqlarni beradi.

10. Balans prinsipi Kompaniyaning ochiqligi va shaffofligi o'rtasidagi tafovutning muvozanatini ta'minlaydi va uning tijorat manfaatlarini ta'minlaydi. Majburiy shartlar:

maxfiy axborotni himoya qilish;

qonun hujjatlarida va Kompaniyaning ichki hujjatlarida belgilangan ichki axborotni tarqatish va ulardan foydalanish qoidalariga rioya qilish.

11. Xavfsizlik tamoyili tijorat yoki boshqa sirni tashkil qiluvchi yoki maxfiy axborotni tashkil etuvchi axborotni himoya qilishning huquqiy vositalaridan va vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi.

 

Majburiy tartibda oshkor etilishi belgilangan axborotlar ro'yxati

 

12. Kompaniya majburiy tarzda oshkor etilishi kerak bo'lgan axborotni O'zbekiston Respublikasining qonunlarida belgilangan hajmlar, muddatlar va usullarda va "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida", 02.07.2014g Vazirlar Mahkamasining qarorlari "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida". № 176-sonli "Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qonunlariga muvofiq oshkor qiladi

13. Axborotni majburiy tarzda oshkor qilish:

korporativ axborot (qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining rasmiy veb-sayti) portalida;

fond birjasining rasmiy saytida (www.uzse.uz);

kompaniyaning korporativ veb-saytida;

ommaviy axborot vositalarida amalga oshiriladi.

14. Quyidagilar oshkor qilinishi majburiy bo’lgan axborotlar sanaladi

qimmatli qog'ozlar emissiya risolasi (qimmatli qog'ozlarni ommaviy joylashtirishda);

Kompaniyaning yillik hisoboti, shu jumladan

Xalqaro Moliyaviy hisobot standartlari;

kompaniyaning birinchi chorak, birinchi yarim va to'qqiz oylik hisobotlari;

15. Qimmatli qog'ozlar birja kotirovkalari ro'yxatiga kiritilgan va (yoki) bo'lsa, kompaniya barcha kerakli ma'lumotlarni birja nashrlari to'g'risidagi Nizomning talablariga muvofiq oshkor etishi kerak.

17. Kompaniya www.ndvakt.uz rasmiy saytiga ega va uning ro'yxati Vazirlar Mahkamasining 02.07.2014 yildagi qarori bilan belgilanadigan axborotni oshkor qilishni ta'minlaydi. "Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 176-sonli qarori.

18. Quyidagilar ommaviy axborot vositalarida majburiy tarzda oshkor qilinishi kerak:

aktsiyadorlar umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi xabar;

joyning (pochta manzili) va kompaniyaning elektron pochta manzilini o'zgartirish to'g'risidagi xabarnoma;

aktsiyalar yoki qimmatli qog'ozlarga aylantiriladigan qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun ustuvor huquqlarga ega bo'lgan aktsiyadorlarga taklif;

kompaniyaning aktsiyalarni sotib olish to'g'risidagi ma'lumot;

kompaniyani tugatish to'g'risida, shuningdek uning kreditorlari talablarini bajarish tartibi va muddati to'g'risida ma'lumotlar oladilar.

 

QO'ShIMChA MA'LUMOTLARNI OSHKOR ETISH TARTIBI

 

19. Kompaniya saytning ingliz, rus va boshqa tillardagi versiyasini yaratish yo'li bilan jamiyatning rasmiy veb-saytini takomillashtirishni ta'minlaydi;

manfaatdor shaxslar uchun mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlarni joylashtirishni ta'minlaydi;

20. Kompaniya o'zining rasmiy saytida quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni oshkor qiladi:

Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalariga rioya qilish majburiyatlari va uning bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotlar;

ijro etuvchi organ haqida ma'lumot, shu jumladan ushbu korxonada ishlash muddati;

kompaniyaning ijro etuvchi organi va korporativ boshqaruv tizimining ish faoliyatini baholash natijalari;

kompaniyaning aktsiyalarining 20 foizidan ko'prog'iga ega aktsiyadorlar to'g'risidagi ma'lumotlar;

sof foyda taklif tarqatish uchun asos, dividendlar miqdori, ularning jamiyatda qabul qilingan dividend siyosatiga mosligini, shuningdek, agar zarur, tushuntirish va jamiyat ehtiyojlariga sof foyda ayrim joylarda iqtisodiy hajmlarini sababi baholash;

kompaniyaning rejalashtirilgan sof foydani ko'rsatadigan investitsiya loyihalari shaklida amalga oshiriladigan kengaytirish, rekonstruktsiya qilish va texnik qayta jihozlash bo'yicha rejalari;

birja kotirovkalari, shuningdek fundamental va texnik tahlil qilish, sharhida va mutaxassislar, ekspertlar va konsultantlar prognozlariga yakunlari bo'yicha ma'lumotlar mavjud bo'lsa;

Kompaniya biznes va bu ko'rsatkichlar qadriyatlar uchun asos kapitalining bir og'irligi o'rtacha xarajat turi bo'yicha kapital qiymati qiymati mavjud bo'lsa;

protsedura, taqdim etish (qabul qilish) muddatlari va qarorlarni qabul qilish to'g'risidagi ma'lumot

xayriya (homiylik) yoki grant, shuningdek aslida taqdim (qabul) xayriya (homiysi) yoki bepul yordam.

haq va Kuzatuv kengashi va ijroiya organi qoplash to'g'risidagi 21. Axborot aktsiyadorlar umumiy yig'ilishida nozil qilingan va kiritilgan

aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining protokolida.

Kompaniya Kompaniya to'g'risidagi axborotni oshkor etilishini va qonun hujjatlarida axborotni oshkor qilish uchun boshqa manbalarni taqdim etilishini ta'minlaydi.

21. Boshqaruv organlari a'zolari o'rtasida axborot almashish uchun, mansabdor shaxslar, OAJ manfaatdor jamiyat xodimlari mas'ul shaxsni, axborot orqali almashishni soladi.

22. Aksiyadorlar kompaniyaga oid ma'lumotlarni oshkor qilish huquqiga ega emaslar.

Просмотров: 634

Посетители

Сегодня 8

Вчера 12

За месяц 55

Все 6210

godmateri

epigu

send

ҚАЙТА АЛОҚА

                                                                                         (Электрон мурожаатлар)

obsujdenie

СОВАЗ

Обсуждение проектов законодательных актов