«Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi» Аktsiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashi torisida

NIZOM

 

1. Umumiy qism

 

1.1 Mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari hamda «Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi» aksiyadorlik jamiyati Ustaviga (keyingi o'rinlarda Jamiyatsi deb yuritiladi)  muvofiq ishlab chiqilgan.

1.2. Mazkur Nizom  Kuzatuv kengashining statusi, vakolati va vazifalarini, shuningdek uning a’zolarini saylash tartibi, ularning majburiyatlari, jamiyatning boshqa boshqa boshqaruv organlari bilan o’zaro aloqalarini tartibga soladi.

1.3. Kuzatuv kengashi Jamiyatning umumiy boshqaruvini amalga oshiruvchi kollegial organi hisoblanadi.

1.4. Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom, shuningdek, Nizomga kiritilgan barcha o'zgartishlar va qo'shimchalar aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanadi.

1.5. Amaldagi qonun talablariga yoki jamiyatUstavigazidnormalaruchraganxoldaamaldagi qonun talablari yoki jamiyatUstavidaginormalaramalqiladi.

1.6. Kuzatuv kengashining miqdori Jamiyat aksiyadorlari umumiy yig'ilishining qarori bilan belgilanadi.

II. KUZATUV KENGASHINING VAKOLATLARI

2.1. Kuzatuv kengash Qonunchilikda va Jamiyatning Ustaviga ko’ra Aksiyadorlar umumiy yigilishi vakolatiga kirgan masalalardan tashqari Jamiyatning umumiy faoliyatiga tegishli barcha masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilish huquqiga ega.

2.2. Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:

2.2.1. Jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, shu jumladan Jamiyat strategik rejalashtirish va rivojlantirish masalalari;

2.2.2. Aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish va aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini tayyorlash va o'tkazish bilan bog'liq masalalarni hal etish, xususan:

- aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini belgilash;

- aktsiyadorlar umumiy yig'ilishini xabardor qilish uchun Jamiyat aktsiyadorlari reestrini tuzish sanasini belgilash;

- Jamiyatning umumiy aktsiyadorlar reestrini tuzish sanasini tayinlash

- Umumiy yig'ilishni o'tkazish shakli, kuni, joyi va vaqti belgilanash

- Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish uchun aktsiyadorlarga beriladigan axborot (materiallar) ro'yxatini aniqlash va ularni taqdim etish tartibi;

- ro'yxatga olish komissiyasi a'zolarini, Kuzatuv kengashini, Boshqarish komissiyasini, ijro etuvchi organni saylash bo'yicha ovoz berish uchun nomzodlar ro'yxatini tasdiqlash;

- ovoz berish uchun saylov byulletenining shakli va matnini tasdiqlash;

- aktsiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishiga taqdim etilgan yillik hisobotni oldindan tasdiqlash. balans, daromad va zararni hisobga olish, ma'lumotlarning ishonchliligi Tavtish komissiyasi tomonidan tasdiqlanadi;

- moliyaviy yil yakunlari bo'yicha Jamiyat daromadlarini (zararning) taqsimlanish tartibi to'g'risidagi aksiyadorlar Umumiy yig'ilishiga tavsiyalar berish;

- dividendlar miqdorini va uni to'lash tartibini bo;yicha Umumiy yig'ilishga tavsiya etilgan aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdorini va uni to'lash tartibini tasdiqlash;

- Jamiyatning Boshqaruv komissiyasining a'zolariga to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori bo'yicha aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishiga tavsiyalar;

- Kuzatuv kengashi tashabbusi bilan ko'rib chiqiladigan masalalarni hal etish bo'yicha loyihalarni ishlab chiqish;

- aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash.

2.2.3. Aktsiyalarning nominal qiymatini oshirish yoki qo'shimcha ustav fondlarini joylashtirish va Jamiyat ustav fondini (ustav kapitalini) ko'paytirish bilan bog'liq Jamiyat Ustaviga tegishli o'zgartirishlarni kiritish yo'li bilan Jamiyat ustav fondini ko'paytirish.

2.2.4. Jamiyatning Ustaviga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, Ustavni yangi tahrirda tasdiqlash, Jamiyatni qayta tashkil etish, aktsiyalarni ajratish va mustahkamlash, Jamiyatning tashqi auditorini tasdiqlash masalalarini ko'rib chiqish uchun aktsiyadorlarning Umumiy yig'ilishi masalalarini kiritish;

2.2.5. Auditorlik tekshiruvi o'tkazish, auditorlik tashkilotini aniqlash va uning xizmatlari uchun eng ko'p miqdorda to'lovni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish, agar Jamiyat ustavida aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga taalluqli bo'lmasa.

2.2.6. Qimmatli qog'ozlarni chiqarish va joylashtirish bo'yicha qarorlarni qabul qilish.

2.2.7. Qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qarorni, emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish emissiya risolasini, qimmatli qog'ozlarni chiqarish va joylashtirish natijalari to'g'risidagi hisobotni tasdiqlash hamda unga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish;

2.2.8. Jamiyatning yillik biznes-rejalarini tasdiqlash;

2.2.9. Yagona ijro etuvchi organning - Bosh Direktorning (bundan buyon - Bosh direktor) hisobotini Jamiyatning yillik biznes rejasini amalga oshirish bo'yicha choraklik muhokamasi:

2.2.10. Bosh direktorni bir yil muddatga ish bilan ta'minlash uchun Jamiyat tomonidan mehnat shartnomasi imzolanishi;

2.2.11. Jamiyatning Bosh direktori vakolatlarini muddatidan oldin bekor qilish, qonunlarda, Ustavda va Jamiyatning boshqa ichki hujjatlarida, Bosh direktor vazifasini bajaruvchiga tayinlash;

2.2.12. Bosh direktorga nafaqa va kompensatsiya to'langan summalarni belgilash;

2.2.13. Boshqa tashkilotlar boshqaruv organlarida lavozimlar uchun Jamiyat Bosh direktori roziligi;

2.2.14. Mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil qilish;

2.2.15. Jamiyatning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish;

2.2.17. Filiallarni tashkil qilish va tugatish, Jamiyatning vakolatxonalarini ochish va tugatish, filiallar va vakolatxonalar to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash, ularga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, filiallar va vakolatxonalar rahbarlarini tasdiqlash;

2.2.18. Jamiyatning sho''ba va filiallarini tuzish;

2.2.19. Boshqa tijorat tashkilotlarining aktsiyalarini (ulushlari, ustav kapitalidagi ulushlarni) sotib olish, ajratib olish va ularni boshqa shaxsga o'tkazish to'g'risidagi bitimlarni qabul qilish;

2.2.20. Aktsiyadorlik jamiyatining boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar ishtirokida va nodavlat notijorat tashkilotlarida ishtirok etish to'g'risida qaror qabul qilish bilan bog'liq bitimlar tuzish;

2.2.21. Qaror bilan tasdiqlangan Jamiyat organlari faoliyatini tartibga soladigan ichki hujjatlarni bundan mustasno, Jamiyatning ichki hujjatlarini tasdiqlash

III. Kuzatuv kengashiga nomzodlarni  ko'rsatish tartibi

3.1. Jamiyat ovoz beruvchi aktsiyalarining hammasi bulib kamida bir foizdan kam bo’lmagan oddiy aktsiyalari egalari moliya yili tugagandan keyin uzogi bilan 90 kundan kechikmay Ustav va mazkur Nizomda nazarda tutilgan boshqa hollarda bo'lgani kabi, Kuzatuv Kengashiga nomzodlar ko'rsatish huquqiga ega.

3.2. Kuzatuv kengashi nomzodlar unga qarashli aksiyalarning taklif, soni va turi aksiyador (lar) nomi (nomi) bilan Kuzatuv Kengashiga yozma taklifi joriy qilish orqali amalga oshiriladi. Kompaniya Kuzatuv kengashiga nomzodlarni ko'rsatish taklifi, shu jumladan o'z nomzodini ko'rsatish uchun. unga qarashli aksiyalarning nomzodi, soni va turi familiyasi, ismi va sharif (nomzod kompaniyasi aksiyadoriga bo'lsa). Taklif Kompaniyaning aktsiyadorlari (aktsiyadori) tomonidan imzolanishi kerak. Qabul qilingan nomzodlar soni Kuzatuv kengashi a'zolarining sonidan oshmasligi kerak. Taklifni taqdim etish sanasi pochta ob'ektining sanasi yoki Kompaniyaning ofisiga kelib tushgan sanaga ko'ra belgilanadi.

3.3. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi takliflari ko'rib va ​​kuzatuv kengashiga saylash uchun nomzodlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida qaror qabul qilish nomzodlar yoki kechi 10 kun takliflari taqdim etish muddatini keyin o'z ichiga rad etish lozim.

3.4. Ovoz berishga nomzodlar ro'yxatiga kiritilgan nomzodlarni rad etish to'g'risidagi qarorni Kuzatuv qo'mitasi quyidagi hollarda qabul qilishi mumkin:

- aktsiyadorlar (aksiyadorlar) Kompaniyaning Ustavida va ushbu Nizomda belgilangan takliflarni taqdim etish muddatiga rioya qilmaganlar;

- takliflarni taqdim etgan aktsioner (lar) Kompaniya talab qilinadigan ovoz beruvchi aktsiyalar egalarining o'zlari tomonidan beriladigan sanadan e'tiboran emas;

- taklif kiritilganda 3.2-bandda ko'rsatilgan talablar bajarilmaydi. ushbu Nizom, Kompaniyaning Ustaviga va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Kompaniya Kuzatuv kengashi qaroriga ko'ra, uning qabul qilingan kundan e'tiboran uch ish kuni mobaynida, taklifni taqdim aksiyador (lar) Kompaniyaning Kuzatuv Kengashiga saylash uchun nomzodni nominatsiyalar ro'yxatiga kiritish uchun rad qilish.

3.5. Kuzatuv kengashi o'z xohishiga ko'ra Kuzatuv Kengashiga saylash uchun nomzodlar ro'yxatiga nomzodlarni o'z ichiga qilishga haqlidir.

IV. KUZATUV KENGASHI RAISI

4.1. Kuzatuv kengashi raisi uning a’zolari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan saylash orqali tasdiqlanadi.

4.2. Kompaniyaning Kuzatuv kengashi istalgan vaqtda Kuzatuv kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan uning raisi qayta saylash mumkin.

4.3. Kompaniya Kuzatuv kengashi raisi, kengash ishini tashkil etadi. Kuzatuv kengashi majlislarini va ular ustidan rais, uchrashuvlar, saqlab daqiqa, ochiq tashkillashtiradi va uyushmasi va mazkur Nizomda moddalariga nazarda tutilgan boshqa vazifalarni amalga oshiradi Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida raislik qiladi.

4.4. Kuzatuv kengashi raisi kangash nomidan tegishli hujjatlarga imzo chekadi, shuningdek yagona ijroiya organi (bosh direktori) bilan shartnoma (kontrakt) tuzadi.

4.5. Kuzatuv kengashi raisi bo'lmagan taqdirda yig'ilishida kuzatuv kengashining boshqa a'zosi tomonidan amalga oshiriladi.

Посетители

Сегодня 15

Вчера 22

За месяц 1683

Все 22510

epigu

How do you like our new website?